St.Antony

St.Antony

Contact Details:

St Anthony’s Church
K.R. Puram
T.C. Palya,
Bangalore 560 036
Tel: 25610717,
Mob: 9880300682.

Parish Priest:

Fr T. Bernard;

Substation:

Anagalpura, Jyothinagar.

Location

Incoming search terms:

  • st theresa krishnanahapuram bangalorecatholic church
  • st anthony church tc palya bangalore
  • st anthony chruch tc palaya bangalore
  • st anthony church tc palya feast day mass timings
  • st Anthony church tc palya fest date 2018
2