St. Mary Church – Edayazham East

Mediatrix

Contact Details

St. Mary Church
Edayazham East
Vechoor
Vaikom
Pin : 686 144
Ph : 04829-275148

Parish Preist

Rev. Fr.Thomas Puthiavely

Have Something to Share?

Add Media ?