St sebastian

Contact Details

St. Sebastian Church
Kelamangalam
Pallippuram
Pin : 688 541

Parish Preist

Rev. Fr.Xavier Kareethara

(Visited 29 times, 1 visits today)