St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St. Thomas Church
Mattel (Shrine)
Pallippuram
Pin : 688 541
Ph : 0478-2552246

Parish Preist

Rev. Fr.Xavier Kareethara

(Visited 14 times, 1 visits today)