Immaculate heart of mary

Immaculate heart of mary

Contact Details

Immaculate Heart of Mary Church
Kaithavana
Alappuzha Dt
Pin : 688 003
Ph : 0477-2269430

Parish Preist

Rev. Fr. Antony Ninaparampil

Location