St Joseph

St Joseph

Contact Details:

St. Joseph’s Church
Idgah Hills
Bhopal – 462 001,
Madhya Pradesh,
Tel. Ph : 0755 – 2539900.

Patron Saint – St. Joseph.
Parish Priest – Fr. Saiju Kolarikkal.

Location