St Patrick

St Patrick

Contact Details:

St. Patrick’s Church
Sohagpur
Hoshangabad Dist.,
Madhya Pradesh – 461 771,
Tel. Ph : 07575 – 278225, 278120.

Patron Saint – St. Patrick.
Parish Priest – Fr. Ronald Cardoza.