Our Lady of Bethlehem

Contact Details

Bethlehem Church
Parampuzha
Perumpaikadu
Kottayam Dt
Pin : 686 028
Ph : 0481-2597469

Parish Preist

Rev. Fr. Philip Vaikathukaranveettil
Asst Fr. John Pathalil