St. Selvanayagi

Contact Details

St.Mary Church
Dalummughom
Amboori
Thiruvananthapuram Dt
Pin : 695 125
Ph : 0471-2255479

Parish Preist

Rev. Fr. Philip Kunnelpanthamackal