St. Selvanayagi

Contact Details

St.Mary Church
Kudamaloor
Kottayam dt
Pin : 686 017
Ph : 0481- 2393046, 2393924, 2393434

Parish Preist

Very Rev. Fr. George Koodathil
Asst Fr. Varghese Kaithara,
Rev. Fr. Joseph Kodakathanath VC