St Joseph

Contact Details

St. Joseph’s Church
Mahalakshmi Nagar
17, Church Cross Street,
Selaiyur,
Chennai
Pin : 600 073
Ph : 044 – 222 75 449

Parish Preist

Rev. Fr. Devasia M.J.