Holy Family

Contact Details

Holy Family Church
Kattapuram
Koratty
Pin : 680 308
Ph : 0480-2733453

Parish Preist

Rev. Fr.Paul Parecattil (Shiju)