Holy Family

Contact Details

Holy Family Church
Prasannapuram
Chowara
Kanjoor
Pin : 683 571
Ph : 0484-2600365

Parish Preist

Rev. Fr.Joseph Kandathil