St.George

St.George

Contact Details

St. George Church
Puthenpally
Varapuzha
Parur
Pin : 683 517
Ph : 0484-2512227

Parish Preist

Rev. Fr.Joseph Valavi
Asst Fr.Shiby Kandathil CSsR.