St Pius X

Contact Details

St. Pius X Church
Choondy
Chunagamvely
Kizhakkambalam
Pin : 683 105
Ph : 0484-2838096

Parish Preist

Rev. Fr.John Kakkat