St. James

St. James

Contact Details:

St James Church
Badshahpur
PB.hondsi,
Via Badshahpur,
Gurgaon (Dist)- 122 012,
Haryana,
Tel: 0124-2265162.

Church Established – 1995.