St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St.Thomas the Apostle Church
Sadiya
Shantipur
Chapakhowa
Tinsukia
Assam.
Pin : 786 157
Phone : 03756/244032

Parish Preist

Fr. Mathai Kottarathil
Fr. Jose Kaniyampady