St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St Thomas Church
Shahabad
Gulbarga Dt
Pin : 585228

Parish preist

Rev. Thomas D’Souza