St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St Thomas Church
Kathiatholi
Nagaon Dt.,
Asssm
Pin : 782 427
Tel:03672-246220

Parish preist

Fr Luke Maiangatt