Holy Spirit

Holy Spirit

Contact Details

Holy Spirit Church
Pallikkara
Kasaragod Dt.
Pin : 0467 2274780
Ph: 0467 2274780
Mob. 9447813165

Parish preist

Fr. Shibi Jose SMM