Immaculate Conception

Immaculate Conception

Contact Details

Immaculate Conception Church
kavumchal
Kannur Dt
Pin : 670 303
Ph: 0497 2815273
Mob: 9446258275

Parish preist

Fr. Roy Elavunkal SMM