Amala Annai

Amala Annai

Contact Details

St. Mary’s Church
Pariyaram
St. Mary’s Village
Pariyaram
Pin : 670 502
Ph: 0497 2808039
Mob: 9495688050

Parish preist

Fr. Jacob Karthanam SJ