Our Lady of Mount Carmel

Our Lady of Mount Carmel

Contact Details

Church of Our Lady of Mount Carmel
Kara
Thrissur, Kerala,
Pin : 680 671
Ph: +91-480-2802674

Parish preist

Rev. Fr. Francis Thaniyath

Location