St. Aloysius

St. Aloysius

Contact Details

St. Aloysius Gnozaga Church
Elavuvilai
Pin – 629 171
Ph:04651-270976 Cell:98420-07093

Parish preist

Fr.John Robert Julius .J