St. Aloysius

St. Aloysius

Contact Details

St. Aloysius Gonzaga Church
Karenkadu
Pin – 629 809
Oh:04651-222514
Cell:94430-11181

Parish preist

Fr. Jeyaprakash .S

Location