Barthalomeo

Barthalomeo

Contact Details

St. Barthalomeo Church
Kodimunai
Colachel
Pin – 629 251
Ph:04651-226243

Parish preist

Fr. John Rose .J

Location