Infant Jesus

Infant Jesus

Contact Details

Infant Jesus church
Nadavayal
Panamaram
Pin – 670721
Ph : 04936-211542

Parish preist

Rev. Fr. Palackey Sebastian