Holy Spirit

Holy Spirit

Contact Details

God the Holy Spirit Church
Bajal
Mangalore
Pin : 575027
Ph : 0824-2248248

Parish preist

P.P. Rev. Fr. Antony V. Lewis

Location