MaryMagdalene

MaryMagdalene

Contact Details:

St. Mary Magdalane Church
Anaiyeri
Anandapuram – Via,
Villupuram – Dt.,
Pin : 605 201,
Tel.Ph: 04145-232460,
Cell: 94432 87452.