Our Lady of Rajakanni

Annai Jayarakkini

Contact Details:

Annai Jayarakkini Church
Jayarakkini Nagar
Naranampalayam Pudur,
Kamalapuram P.O.
Salem
Tamil Nadu.
Pin : 636309

Church Established – 2007.