Our Lady of Assumption

Our Lady of Assumption

Contact Details:

Assumption Church,
Pudupalayam
Rasipuram (Tk),
Namakkal (Dt)
Tamil Nadu,
Pin : 637408
Ph.No: 04287 – 223732.

Church Established – 1973.