Our Lady of Assumption

Our Lady of Assumption

Contact Details:

Our Lady of Assumption Church,
Mettur dam
Salem (dt)
Tamil Nadu,
Pin : 636401
Ph.No: 04298 – 244345.

Church Established – 1902.