St. Charles Boromeo

St. Charles Boromeo

Contact Details:

St. Charles Boromeo Church
Tharamangalam
Salem Dt
Tamil Nadu,
Pin : 636502
Ph.No: 04290 – 252210.

Church Established – 1980.