St. Thomas

St. Thomas

Contact Details

St. Thomas Church
Mowathani
Thimiri P.O.
Marygiri
Pin : 670 581
Ph : 0460 2285263

Parish Preist

Fr.Villamthanam Mathew
Asst. Fr.Karingalikkattil George