Adikalamatha

Adikalamatha

Contact Details:

Adikalamatha Church
Tirunelveli Town
Adaikalamatha Church Street,
Tirunelveli Dt
Tamil Nadu.
Pin : 627006

Parish Priest: Rev. Fr. Antony Xavier