St. John the Baptist

Contact Details

St. John Baptist Church
Yordhanapuram
Kalady
Manjapra
Pin : 683 574
Ph : 0484-2464036

Parish Preist

Rev. Fr.Rojan Nangelimalil

Incoming search terms:

  • rojan Nangelimalil
(Visited 81 times, 1 visits today)