Sacred Heart

Sacred Heart

Contact Details:

Sacred Heart Church
Ratanpur
Misrod P.O.,
Bhopal – 462 026,
Madhya Pradesh,
Tel. Ph : 0755 – 2499390.

Parish Priest – Fr. Siby Joseph.