St. John Maria Vianney

St. John Maria Vianney

Contact Details:

St. John Mary Vianney Church
Nehru Nagar
D-47,
Bhopal – 462 003,
Madhya Pradesh,
Tel. Ph : 0755 – 2670532.

Patron Saint – St. John Mary Vianney.
Parish Priest – Fr. Evarist Ferreira OFM Cap.