St. Edmund Campion

St. Edmund Campion

Contact Details:

St. Edmund Campion Church
Arera Colony
E-7,
P.B. No. 2,
Bhopal – 462 016,
Madhya Pradesh,
Tel. Ph: 0755 – 2462499.

Patron Saint – St. Edmund Campion.
Parish Priest – Fr. Sylvanus Tirkey.
Asst. Parish priest – Fr. Fulgence Ekka.