St. Jude

St. Jude

Contact Details

St.Jude Church
Tatpara
Bahalpur P.O.
Dhubri Dt
Assam – 783 376

Parish preist

Morotikathadathil Cherian MSFS