St. Theresa

St. Theresa

Contact Details:

St. Theresa’s Church
Sandila
Sarai Makukhpur,
Dist. Hardoi,
Uttar Pradesh,
Pin – 241204
Ph.No : 91 5854 270127.

Parish Priest – Rev. Fr. Anup Kumar Tirkey.
Church Established – 1996.