Blessed Kuriakose Elias Chavara

Blessed Kuriakose Elias Chavara

Contact Details

Bl. Chavara Kuriakose church
Palchuram
Ambayathode P.O.,
Kottiyoor
Pin – 670651
Ph : 0490-2430356

Parish preist

Fr. Thomas Kalappura MST