St sebastian

St sebastian

Contact Details

St. Sebastian church
Santhigiri
Kelakam,
Pin : 670674
Ph : 0490-2414277

Parish preist

Rev. Fr. Palath Joseph