Immaculate heart of mary

Immaculate heart of mary

Contact Details

St. Mary’s church
Karackamala P.O.,
Mananthavady
Pin – 670645
Ph : 04935-227101

Parish preist

Rev. Fr. Mulakodiyankal Varghese