St sebastian

St sebastian

Contact Details

St. Sebastian church
Irulam
Malayambady P.O.,
Kelakam
Pin – 670579
Ph : 04936 – 238707

Parish preist

Rev. Fr. Kalappura Alex

Location