St.Theresa of Child Jesus

St.Theresa of Child Jesus

Contact Details:

St.Theresa of Child Jesus Church
Kakkanur
Kedar – Via,
Villupuram Dt
Pin : 605 402.
Tel.Ph: 04146- 237295.