St. Ephrem

St. Ephrem

Contact Details

St Ephrem’s Church
Pateri
Mahadeva P.O.
Satna
Pin : 485 002
Ph : 07672-225328

Parish Preist

Fr. Jacob Athickal VC