Our Lady of Mount Carmel

Our Lady of Mount Carmel

Contact Details:

Our Lady of Mount Carmel Church
Mundur
Kerala,
Pin : 680541
Ph.No: 2211285.

Church Established – 1871.
Vicar : Fr. Cheriyan Parackal.
Asst.Vicar : Fr. Manoj Thanickal.
Forane : KOTTEKAD FORANE.