Jesus

Jesus

Contact Details:

Roman Catholic Church
Papa Nagar
(Mundur)
Mundur (Post)
Kerala.
Pin : 680541

Vicar : Fr. Cheriyan Parackal.
Forane : KOTTEKAD FORANE.