St.Antony

St.Antony

Contact Details:

St. Antony Church
Attupuram
Punnayurkulam (Post)
Kerala.
Pin : 679561
Ph.No: 2542327.

Church Established – 1929.
Vicar : Fr. Prince Pindiyan.
Forane : PALAYUR FORANE.